BUNKER UNTER ULMEN OPEN AIR 
BIELEFELD // 20.08.22
->GET TICKETS<- CLUB GRETCHEN OUTDOOR CONCERT 
BERLIN // 25.08.22
->GET TICKETS<-


K.A.F.F. CONCERT
 OSNABRÜCK // 27.08.22 


MOST WANTED MUSIC Berlin Showcase     28//10//2021    

LIVE STREAM CONCERT                              27//02//2021    

LIVING IN A BOX - Club Gretchen Berlin    26//05//2021    

FuriOS 3000 - StreamingFestival                   06//06//2021